Kent u dat gevoel van “automatische piloot”?
Dat alles gebeurt zonder dat u zich daarvan bewust bent?
De mens heeft een bewust niveau en een onbewust niveau. Veel patronen en gedrag gebeuren op onbewust niveau. NLP staat voor: Neuro (hersenen en zintuigen) Linguïstisch (taal) Programmeren (doelgericht handelen).

Neuro, waarnemen via de volgende zintuigen:

 • Visueel (zien)
 • Auditief (horen)
 • Kinesthetisch (voelen)
 • Reuk (ruiken)
 • Smaak (proeven)
 • Intuïtie (zesde zintuig)

.

Linguïstisch gaat over taal, verbale en non-verbale communicatie die we gebruiken om onze ervaringen te ordenen, weer te geven en betekenis te geven:

 • Beelden
 • Geluiden
 • Gevoelens
 • Geuren
 • Smaken
 • Woorden, gedachten, interne dialoog
  .

Programmeren gaat over de mogelijkheid om onze programma’s, de manier waarop we dingen doen, te ontdekken en te benutten om gewenste resultaten te bereiken. We kunnen namelijk de innerlijke weergaven in onze hersenen op een andere manier organiseren.

NLP gaat over communicatie en verandering, het maakt bewust wat je onbewust doet. Het gaat om hoe je de taal van je brein zo goed mogelijk kunt gebruiken om de door jou gewenste resultaten te behalen. Een gebeurtenis kan een groot effect hebben op ons doen, denken, handelen en gedrag en dit vermogen aantasten.

De methode NLP bestaat uit een verzameling van effectieve technieken en inzichten. Met NLP ga je aan de slag met je zintuigen, gedachten en gevoelens met als doel je bewust te worden van die invloeden. Daarbij gaat het niet om wat je je herinnert (inhoud), maar om de werking (structuur) van je geheugen. Door NLP leer je die ervaringen en gebeurtenissen op een andere manier te bekijken. Daardoor ga je er ook anders mee om en krijg je een structureel andere kijk op dingen. Met NLP kijk je naar oplossingen in plaats van de problemen die er zijn.

Met de technieken van NLP leer je:

 • om zuiver en helder met jezelf te communiceren
 • hoe je eigen gedachten en stemmingen werken, en hoe je hier invloed op kan hebben
 • effectiever met anderen te communiceren
 • hoe je over komt en wat de sturing is achter je handelen en je gedrag
 • je bewust te worden van je sterke kanten en kwaliteiten

.

Als je doet wat je deed, krijg je wat je altijd hebt gehad.