hapto.
‘Haptonomie’  is de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven.
De nadruk ligt op de beleving van je zelf in het hier-en-nu, dit maakt dat je je beter bewust wordt van wie je bent en hoe je je gedraagd in het contact met anderen. Het geeft een beter zelfbewustzijn.

Inzicht in de rol die gevoelens spelen geeft breedte en diepte aan je persoonlijke ontwikkeling en helpt je bij het inzicht krijgen in ontstaansfactoren van lichamelijke en psychische klachten.
Vanuit dit inzicht kun je je eigen klachten hanteerbaar maken.

De bewustwording richt zich op:

Het lichaam:

–  het voelen van over of onderspanning
–  fysieke herkenning van belasting/belastbaarheid

De lichamelijkheid:

–  het voelen van emoties
–  herkenning van emotionele belasting en belastbaarheid

Het weer bewust worden van lichaam en lichamelijkheid gebeurt doordat de therapeut in de aanraking affectief bevestigend is. Het komt voor dat mensen niet aangeraakt kunnen of durven worden. Bij deze mensen gebruiken we de haptonomische oefentherapie. Aanraking is dus niet per se nodig binnen de haptonomische begeleiding.