hapto.

Haptonomie betekent de leer van de tast.
Via de tast bezit je het vermogen om contact te maken met jezelf en met de omgeving.

Als je kijkt naar de wereld om ons heen dan leven we in een prestatie maatschappij. In onze
samenleving ligt het accent op denken en doen. We zijn merendeels gericht op effectiviteit en rendement. Het voelen sneeuwt vaak onder in de doelmatigheid van het dagelijkse leven.
We passen ons aan, aan de geldende normen. Ook in de opvoeding zijn we geneigd om ons aan te passen en dus keuzes te maken op grond van wat we denken wat anderen van ons verwachten. Het luisteren naar wat we diep in onszelf voelen en beleven en van daaruit dus keuzes maken die bij onszelf passen is helemaal niet vanzelfsprekend.

Om je te ontwikkelen in eigenheid en zelfstandigheid is voldoende affectieve bevestiging nodig. Dat je als kind ervaren hebt dat je er mocht zijn, jezelf als goed hebt kunnen beleven. ( ook door liefdevolle aanraking) Is deze affectieve bevestiging er niet voldoende geweest dan staat dit een evenwichtige ontplooiing van je gevoelsleven in de weg.
Je bent dan voortdurend op zoek naar erkenning en bent gedwongen om je rationeel staande te houden in de maatschappij en dat kost veel energie.

Voelen ,denken en doen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze bepalen hoe je als mens in het leven staat. In de haptonomiebehandeling is het VOELEN aangrijpingspunt van de behandeling.
Het in contact komen met je voelen en hoe je met je voelen omgaat en wat voor rol het speelt in het omgaan met anderen en situaties die je tegenkomt. Dit inzicht in jezelf geeft ook inzicht in de ontstaansfactoren van je lichamelijke en emotionele (psychische) klachten.
Je “eigen voelen “ meenemen in de keuzes die je maakt in plaats van vanuit de aanpassing/ratio( je overlevingsstregie) te handelen.

Je lichaam is je bron van informatie en de aanraking de meest directe vorm van contact met je lichaam. Via fysiek/lichamelijk contact wordt je als mens geraakt. Aanraken en aangeraakt worden is voor je emotioneel/psychisch welbevinden van wezenlijk belang. Het draagt bij aan je gevoel van vertrouwen in jezelf en in de ander. Het bevestigt je bestaan.

See me, feel me, touch me, heal me
Uit de rockopera Tommy van de Who 1969

Deze liedregel vat op eenvoudige wijze in woorden samen waar het in de haptonomie om draait.