In onze praktijk werken we vanuit een brede visie op lichamelijke klachten.

Praktijkervaring heeft ons geleerd dat lichamelijke klachten niet altijd een medische oorzaak hebben.
Sociale omstandigheden kunnen psychisch en emotioneel zo belastend zijn dat ze lichamelijk spanning kunnen opleveren.
Deze spanningen kunnen de houding en beweging dusdanig beinvloeden dat er lichamelijke klachten kunnen gaan ontstaan.

Vaak wordt de kwaliteit van leven teveel verstoord door de klachten of de pijnsyndromen.
Wij proberen samen met u om ondanks de klachten een betere kwaliteit van leven te creeren.
Dit kan door  inzicht te  krijgen in de factoren die de klachten doen ontstaan.
Vanuit dit inzicht kunt u uw klachten hanteerbaar maken.

De therapie vraagt een actieve inzet van u en richt zich op het herstel van de lichamelijke balans. Dit herstel bevorderd het psychisch welzijn en het sociaal functioneren.  Communicatie met jezelf en met anderen staat centraal in de behandeling.

De praktijk heeft naast de ruime individuele behandelkamers een oefenruimte met fitness apparatuur en diverse oefenmaterialen. U kunt bij ons een individuele fitheidstest laten maken die uw persoonlijke conditie in kaart brengt. Er zijn verzekeraars die deze test vergoeden.

De inhoud van de therapie richt zich op:

–   Inzicht in ontstaansfactoren van de lichamelijke klachten

–   Het hanteerbaar maken van de klachten

–   Lichaamsbewustwording vanuit houdings-en bewegingstherapie

–   Herkenning van lichaamssignalen m.b.t. over- en onderspanning ofwel herkennen eigen draagkracht

–   De pijn(klachten) positief leren inzetten m.b.t. het herkennen van je eigen  belastbaarheid

–   Bewustwording fysieke en emotionele belastbaarheid

–   Leren voelen wat ontspanning is

–   Gedragsverandering

–   Bewustworden emotionele blokkades, verwerking van emotionele processen

–   Adembewustwording

Te behandelen klachten:

–   Acute en chronische lichamelijke klachten

–   Lichamelijk onverklaarbare  klachten (SOLK)

 

–   Burnout

–   Angststoornissen

–   Emotionele labiliteit

–   Concentratieproblemen, gespannenheid

–   Angstgevoelens, neerslachtigheid

–   Stressklachten zoals:hoofdpijn, onrust, duizeligheid, prikkelbaarheid, tintelingen, vermoeidheid,

overactiviteit, benauwdheid, slaapproblemen,  hartkloppingen, nerveusiteit, misselijkheid, lusteloosheid, depressieve

gevoelens

–   Arbeidsgerelateerde klachten

–   Blessures

–   Houdingsproblemen

–   Fysieke conditieproblemen

 

Klik voor meer info op Specialisaties en Therapeuten.

Fysiotherapie Fysiotherapeut Enschede Haptonomie Psychosomatische fysiotherapie   Manuele therapie Marsman en Mulligan Lymfedrainage Oedeemtherapie  Psychomotore therapie  Mindfulness  Neuro Linguïstisch Programmeren  Fascietechnieken Medical taping tapen bij oedeem