Per 1 januari 2017 gaat de nieuwe wet klachtenregeling gezondheidszorg de WKKGZ in.

 

Als cliënt/patiënt mag u van zorgverleners (-instellingen) verwachten dat u een correcte behandeling krijgt. Wanneer er volgens u iets mis is gegaan in de communicatie of behandeling, heeft u altijd de mogelijkheid uw klacht in te dienen.

Het meest effectief is vaak om uw klacht aan de betrokken persoon of diens leidinggevende kenbaar te maken.

Kunt of wilt u dit niet, of biedt dat geen uitkomst, dan is het raadzaam uw klacht te bespreken met de klachtenfunctionaris van de instelling waar de betreffende zorgverlener werkzaam is. Deze klachtenfunctionaris kan bemiddelen of adviseren welke stappen u kunt ondernemen. De klachtenfunctionaris werkt vanuit een onafhankelijke, neutrale positie.

Wilt u meer lezen over wat u met uw klacht kunt doen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ).