In toenemende mate wordt u als verwijzer geconfronteerd met patiënten met nerveus functionele klachten en of psychosomatische klachten.
Het is belangrijk dat deze somatisch onbegrepen lichamelijk  klachten (SOLK) op een adequate manier behandeld worden.
De medewerkers in onze praktijk zijn met name gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van deze patiëntengroep.
Sinds januari 2013 zijn we lid van het NOLK een netwerk van instellingen en professionals op het gebied van onvoldoende verklaarde lichamelijk klachten (OLK). Het bundelt de krachten zodat de kwaliteit van behandeling, scholing en onderzoek verbetert.
We werken vanuit het biopsychosociaal model, waarin we de complexe relatie tussen bewegend functioneren en psychisch functioneren binnen de individuele sociale context van de patiënt bezien.
De nieuwste neurowetenschappelijke bevindingen wijzen erop dat patiënten blijven hangen in een sensitisatiefase waardoor er geen of onvoldoende herstel optreedt. Subjectieve beleving van pijn speelt een belangrijke rol.
Doel is het waarnemen en doorbreken van pijn en stresspatronen.
Onbewuste patronen in voelen, denken en doen blijken de klachten in stand te houden. Patiënten vertonen hierdoor inadequaat copinggedrag.
Voor patiënten betekent de therapie inzicht krijgen in de ontstaans- en herstelbelemmerende factoren.
Zelfverantwoordelijkheid en autonomie staan in dit fysieke en psychische herstelproces centraal.
Het is voor patiënten vaak een laagdrempelige therapie daar de lichamelijke klacht het aangrijpingspunt is. Als blijkt dat psychische of sociale factoren een ernstig belemmerende rol spelen dan verwijzen we door naar psycholoog danwel maatschappelijk werk.
.

Werkvormen:

Denken:
Cognitieve herstructurering en re-attributietechnieken
NLP
Voelen:
bevorderen lichaamscontact/bewustzijn d.m.v.
bewegingstherapie
contactherstellende/affectief bevestigende  massage
aanwezig zijn in sociale communicatie
Doen:
Gedragsverandering
Sociale communicatie
Graded exposure
Graded activity
.
We maken gebruik van de volgende therapieën:
– Fysiotherapie
– Psychosomatische fysiotherapie (www.stichting-flow.nl)
– Manuele Therapie Marsman
– Haptonomie
– Psychomotore therapie
– Lymfedrainage therapie
– Psychologische begeleiding
– NLP (neurolinguistisch programmeren)